Obor činnosti

výkup surovin

železný šrot

výkup železa

výkup barevných kovů

výkup autobaterií

výkup autobaterie

kovošrot

barevné kovy

výkup druhotných surovin

výkup akumulátorů

Výkup železa

Železný šrot vykupujeme od fyzických i právnických osob. Podle stavu, druhu a množství železného odpadu se volí nejvhodnější způsoby jeho další úpravy za dodržování podmínek ochrany životního prostředí.

Železný šrot vykupujeme ve všech druzích a neomezeném množství.

Kovový odpad nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, předměty s uzavřenými dutinami a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.